کیک بوکسینگ مانند سایر ورزشها نیاز به تعهدات واز خود گذشتگیها دارد .از آنجایی که در این ورزش از تکنیکهای خطر ناک استفاده می شود ؛برای بدست آوردن کنترل روی حرکات واستفاده از آنها آموزش باید با تمرکز ودقت واعتماد به نفس در زمان مناسب بدون صدمه دائمی زدن به حریف تمرینی یا حریف انجام می گیرد .
مهارت با نگاه کرد ن دیگران یا خواندن درباره اینکه لگدها ومشتها چگونه زده می شوند به دست نمی آید ؛ ولی آنها به یاد گیری کمک می کنند . فقط تمرین با حریف نا مرئی یاواقعی می تواند به شما آموزش دهد چگونه از تکنیکهایی که یاد گرفته اید دروضعیتهای واقعی وزیر فشار حمله وضد حمله خود را انجام دهید . تمرین کردن باعث می شود که نقاط قوت وضعف خودتان را ارزیابی کنید ویا تمرکز در تمرینات نقاط ضعف را بهبود می بخشد . به همین ترتیب یاد می گیرید چگونه نقاط قوت وضعف حریفتان را نیز بررسی کنید . شما یاد می گیرید از حرکات قوی حریفتان فرار کنید واز نقاط ضعف او به سود خودتان استفده کنید .
مزایای کیک بوکسینگ وهمچنین چالشها وپاداشهای آن بسیار است ؛ اما این مزایا فقط با تمرینات مداوم بدست می آید. فقط با چند درس کیک بوکسینگ شما به شرایط فیزیکی وبدنی وسخت وموزن بودن دست نمی یابید .
وقتی برای مسابقه کیک بوکسینگ آماده می شوید باید تمرینات برنامه این فصل را شش روز در هفته انجام دهید . اگر شما این تمرینات را برای رتبه بندی ؛تناسب اندام ؛بهتر کردن شرایط فیزیکی ؛دفاع شخصی ویا برای بهبود مهارتهای خود انجام دهید ؛باید این برنامه را سه روز در هفته ادامه دهید .
همیشه تمرینات را با حرکات گرم کردن وکششی شروع کنید تا از کشیدگی عضلات ویا صدمه دیدن جلوگیری کنید . وقتی شروع به تمرینات پرشی می کنید بدن شما کاملأ گرم شده است .پریدن باعث بهتر شدن فنری پاها می شود و رقص پای شما را در مسابقات واقعی بهتر می کند . تمرین بوکس باسایه ‘ کاری جدا از تمرینات واقعی است وبهترین تمرین برای بهبود سرعت و انعکاس حرکات شما می باشد . کار روی کیسه بوکس تمام عضلاتی را که هنگام مشت زدن ولگد زدن به کار می روند بهتر می کند ‘ وشما را قادر می سازد تامشت ولگدهای نیرو مند وانفجاری بزنید . کار بر روی پدهای تمرکزی سرعت ‘ قدرت وزمان سنجی شما را بهبود می بخشد وهر گز نباید غفلت شود . کار برروی پدهای تایلندی ضروری است ‘ به خصوص برای بوکسورهای تایلندی چون لگدهای پایین وبالا وهمچنین ضربات زانو وآرنج را تمرین می کنند . تمرین با کیسه بوکس (توپ) سرعتی وگلابی که از کف به سقف متصل شده زمان سنجی سرعت ودید شما را بهتر می کند ‘ تمرین با حریف مهمترین قسمت آماده کردن بدن وروحیه بر ای مبارزه فول کنتاکت است .
برای سخت کردن وافزایش قدرت عضلات واضافه کردن نیرو به تکنیکهای کیک بوکسینگ بهتر است جلسات تمرین را با حرکات قدرتی تمام کنید .
تغذیه صحیح نیز دارای اهمیت است . شما باید مطمئن شوید برای جلوگیری از بیماری وحفظ سلامت خودتان به مقدار کافی ومناسب مواد غذایی مصرف می کنید . فقط مواد غذایی طبیعی بخورید وبه اندازه کافی میوه وسبزی جات مصرف نمایید . از مکملهای معدنی وویتامینها نیز استفاده کنید .
شما باید یک برنامه علمی تمرینات را دنبال کنید وبه آن بچسبید . همچنین داشتن طرز فکر مثبت و رفتار خوب در تمرینات باتمرکز وتوجه به کارهایی که در تمرین انجام می دهید دارای اهمیت است . علاوه بر تمرینات سازمان یافته ای که زیر نظر مربی انجام می دهید ‘ شما باید روزانه تمریناتی را در منزل انجام دهید . هر روز روی یک حرکت کیک بوکسینگ کار کنید این کار باعث می شود تا تکنیک را صحیح وبا تمر کز فکری انجام دهید وبهتر از آن است که سعی به یاد گرفتن چند حرکت در یک جلسه کنید .